15 февраля, 2006 16:00

Україна, підписавши Декларацію про відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом, підтвердила свої зобов’язання

Міністр охорони здоров’я Юрій Поляченко затвердив Національний звіт з виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом. У Національному звіті зазначається: « Безумовно, причетність та відповідальність держави є життєво необхідним компонентом ефективної діяльності з протидії епідемії ВІЛ/СНІДу. Реалізуючи політичні зобов’язання відданості справі боротьби з ВІЛ/СНІДом Постановою Кабінету Міністрів України в березні 2004 року були затверджені Концепція стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки. Сьогодні Програма визначає основні пріоритети у боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІДу в країні, забезпечує робочі рамки для залучення додаткових фінансових та технічних ресурсів. Головна увага Програми зосереджена на двох стратегічних напрямках протидії епідемії: запобіганні поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу та розширенню доступу до медичної допомоги – забезпечення лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД».

Коментуючи національний звіт Юрій Поляченко зазначив: „Питання відданості справі боротьби з ВІЛ/СНІДом є не лише медичною проблемою, сьогодні ми говоримо про відданість країни, проблема епідемії цього захворювання визначена одним з державних пріоритетів, а стан справ знаходиться під особистим контролем Президента країни – це один з найважливіших показників державницької політики і готовності країни до подальших кроків виконання декларації».

Інформаційно

Під час закриття історичної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (СС ГА ООН ) з ВІЛ/СНІДу в червні 2001 р., 189 держав-членів ООН, у тому числі й Україна, прийняли Декларацію про відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом (далі Декларація).

Декларація являє собою глобальний консенсус щодо прийняття комплексних рамок для досягнення мети в галузі розвитку, яка сформульована в Декларації тисячоліття – до 2015 року подолати епідемію ВІЛ/СНІДу.

Україна продовжує посідати одне з провідних місць у Східно-Європейському регіоні за темпами поширення епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Незважаючи на певні зусилля органів державної влади, місцевого самоврядування, неурядових організацій і суспільства в цілому, ситуація з поширенням цієї хвороби у країні залишається тривожною та складною.

За станом на 01.01.2006 р. в Україні офіційно зареєстровано понад 88 тисяч ВІЛ-інфікованих осіб, серед них близько 11 тисяч дітей, більшість з них народжені ВІЛ-інфікованими матерями. Термінальну стадію ВІЛ-інфекції – СНІД – діагностовано у 13 тисяч пацієнтів, з яких понад 7,5 тисяч померли. Споживачі ін’єкційних наркотиків складають майже 59% від кількості усіх ВІЛ-інфікованих.

В разі збереження наявних тенденцій розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та відсутності адекватних заходів протидії, у недалекому майбутньому епідемія може суттєво вплинути на поглиблення й без того важкої демографічної кризи, погіршення якості продуктивних сил суспільства та інші важливі складові забезпечення соціально-економічного розвитку держави.

У Декларації визначені конкретні цільові завдання з кількісними параметрами та часовими рамками, у тому числі завдання щодо зниження рівня інфікування ВІЛ серед дітей та молоді, поліпшення інформаційно-освітньої роботи, догляду, підтримки та лікування людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.

Вперше Україна надала Національний звіт з виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом (далі Національний звіт) до Сесії Генеральної Асамблеї ООН 2003 року.

Національний звіт України 2006 року, який складається з 24 показників: 19 основних та 5 додаткових, підготовлений до засідання спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї ООН, що відбудеться в Нью Йорку з 31 травня по 1 червня 2006 року.

Конкретні (кількісні) цілі на 2005-2010 роки Декларація визначає лише у відношенні 3 показників, а саме:

  • Інформованість молоді з проблеми ВІЛ/Сніду.
    Відсоток молодих людей віком 15-24 роки, які правильно визначають шляхи запобігання статевої передачі ВІЛ та знають як він не передається. Ціль: 90% до 2005 р.; 95% до 2010 р. За даними спеціального дослідження, яке проводилося в Україні у 2004 році, правильно визначають шляхи запобігання статевої передачі ВІЛ та знають як він не передається лише 14% молодих людей віком 15-24 роки.
  • Поширеність ВІЛ серед молоді.
    Відсоток ВІЛ-інфікованих молодих людей віком 15-24 роки. Ціль: зменшення на 25% у найбільш постраждалих країнах до 2005 р.; зменшення на 25% у глобальному масштабі до 2010 р. Цей показник не розраховувався, оскільки він застосовується у країнах з генералізованою стадією епідемії, а в Україні сьогодні стадія епідемії визначається як концентрована.
  • Рівень передачі ВІЛ від матері до дитини.
    Відсоток ВІЛ-інфікованих дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями. Ціль: зниження на 20% - до 2005 р.; зниження на 50% - до 2010 р. У 2004 році порівняно з 2001 роком рівень передачі ВІЛ від матері до дитини знижено на 43% (з 27,8% у 2001р. до 15,8% у 2004р.). Отже, за цим показником Україна наблизилася до мети 2010-го року.

Наказом Міністерства охорони здоров’я буде затверджено перелік національних показників моніторингу і оцінки ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, та інструкцію щодо визначення таких показників.

Ознайомитися з Національним звітом з виконання рішень Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом можна на веб-сайті МОЗ у рубриці «Публікації» (головна сторінка).

 

Прес-служба МОЗ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter