22 января, 2008 16:50

Видано "Типове положення про міждисциплінарну команду із забезпечення медико-соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям та їх сім'ям"

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 р. за N 1408/14675.
              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
              МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
                         МОЛОДІ ТА СПОРТУ
    ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства охорони
                                      здоров'я України,
                                      Міністерства освіти і науки
                                      України,
                                      Міністерства України
                                      у справах сім'ї, молоді
                                      та спорту,
                                      Державного департаменту
                                      України з питань виконання
                                      покарань,
                                      Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      23.11.2007
                                      N 740/1030/4154/321/614а
                                     ( z1405-07 )

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      26 грудня 2007 р.
                                      за N 1408/14675


                         ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
           про міждисциплінарну команду із забезпечення
         медико-соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям
                           та їх сім'ям


     1. Міждисциплінарна  команда  (далі - МК) створюється наказом
головного лікаря закладу охорони  здоров'я  або  спільним  наказом
закладів, співробітники яких входять до складу МК.

     2. Головний  лікар несе відповідальність за фахову підготовку
членів МК.

     3. Головний лікар сприяє  роботі  МК,  надає  приміщення  для
проведення зборів, контролює діяльність МК.

     4. МК  створюються  в закладах охорони здоров'я педіатричного
профілю,  центрах  профілактики  та  боротьби  зі  СНІД,  будинках
дитини,   школах-інтернатах,   у   яких   мешкає  більше  5  дітей
ВІЛ-інфікованих дітей, які отримують антиретровірусну терапію.

     5. До складу МК входять:  лікар-педіатр (спеціаліст з дитячих
інфекцій) медична сестра та соціальний працівник.

     5.1. Лікар  -  спеціаліст  з  вищою  медичною  освітою,  який
пройшов первинну  спеціалізацію  з  педіатрії  і  має   спеціальну
підготовку з питань ВІЛ-інфекції.

     5.2. Медична сестра - фахівець із середньою медичною освітою,
який пройшов навчання  та  має  сертифікат  з  підготовки  ВІЛ  та
антиретровірусної терапії у дітей.

     5.3. Соціальний  працівник  - бакалавр,  спеціаліст,  магістр
соціальної роботи,  який пройшов  навчання  та  має  сертифікат  з
підготовки щодо питань ВІЛ, антиретровітусної терапії (далі - АРТ)
у дітей.

     6. До роботи в МК можуть залучатися сімейний лікар, психолог,
невролог,  психіатр, юрист, педагог, вихователь установи Державної
кримінально-виконавчої служби України,  інші фахівці за потреби, а
також представники недержавних організацій.

     7. Основні завдання лікаря МК

     7.1. Визначення   обсягу   медичної   допомоги   пацієнтів  у
залежності від стадії хвороби та необхідності призначення АРТ.

     7.2. Складання  індивідуального  плану  клініко-лабораторного
моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції,  контроль за його виконанням та
аналіз ризиків.

     7.3. Контроль за своєчасним призначенням АРТ.

     7.4. Складання  індивідуального  плану  клініко-лабораторного
моніторингу та аналіз ефективності АРТ.

     7.5. Своєчасність  виконання  призначень  медичною сестрою та
пацієнтом.

     7.6. Ефективність медичної допомоги.

     7.7. Необхідність соціального супроводу.

     7.8. Систематичний аналіз клінічної діяльності МК.

     7.9. Якість проведення консультування членами МК.

     7.10. Організація  навчання  співробітників   МК   з   питань
діагностики, перебігу та лікування ВІЛ-інфекції у дітей.

     8. Основні завдання медичної сестри М

     8.1. Налагодження зв'язку між лікарем та пацієнтом.

     8.2. Проведення оцінки фізичного розвитку пацієнтів.

     8.3. Контроль за регулярністю візитів пацієнта до центру.

     8.4. Виконання призначень лікаря.

     8.5. Психологічна  підтримка  дітей,  батьків  та  осіб,  які
опікуються дитиною.

     8.6. Моніторинг прихильності до АРВ-терапії.

     8.7. Консультування.

     8.8. Догляд на дому.

     8.10. Паліативний догляд.

     8.11. Контроль руху  фармацевтичних  препаратів  (зберігання,
видача, розрахунки потреб, ведення документації).

     8.12. Ведення медичної документації.

     9. Основні завдання соціального працівника МК

     9.1. Здійснення   соціального  інспектування  сім'ї,  у  якій
виховується ВІЛ-інфікована дитина.

     9.2. Проведення оцінки потреб ВІЛ-інфікованої дитини.

     9.3. З'ясування  родинних  зв'язків  та  визначення  найбільш
відповідальної  особи  щодо  догляду  за  ВІЛ-інфікованою дитиною,
налагодження співробітництва з питань догляду за дитиною.

     9.4. З'ясування проблемних питань надання допомоги дитині  та
вибір оптимальних шляхів їх усунення.

     9.5. Консультування.

     9.6. Залучення  інших  фахівців  та  необхідних  ресурсів для
вирішення потреб.

     9.7. Формування  та  моніторинг  прихильності  до   лікування
дитини, її батьків або законних представників.

     9.8. Установлення  та  підтримка,  зв'язок  з  державними  та
недержавними  організаціями,  які   надають   соціальні   послуги,
здійснюють соціальний захист.

     10. Збори МК

     10.1. Проводяться  2-4  рази  на  місяць,  за потреби частіше
відповідно до плану.

     10.2. Збори веде керівник МК.

     10.3. Кратність обговорення пацієнтів на зборах  -  не  рідше
1 разу   на  місяць.  За  умови  виникнення  термінових  обставин,
ситуацій пацієнти розглядаються позачергово.

     11. МК має право давати  рекомендації  сім'ям,  адміністрації
закладів,   де   утримуються   ВІЛ-інфіковані   діти  фахівцям  та
робітникам.

     12. МК несе відповідальність за належне виконання  покладених
на нього завдань і функцій та використання наданих прав.

Начальник відділу охорони
репродуктивного здоров'я                                Н.Я.Жилка


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter