22 января, 2008 16:53

Видано "Інструкцію про порядок профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини в закладах Державної кримінально-виконавчої служби України"

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 р. за N 1406/14673.
              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
               МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
              МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
                         МОЛОДІ ТА СПОРТУ
    ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства охорони
                                      здоров'я України,
                                      Міністерства освіти і науки
                                      України,
                                      Міністерства України
                                      у справах сім'ї, молоді
                                      та спорту,
                                      Державного департаменту
                                      України з питань виконання
                                      покарань,
                                      Міністерства праці
                                      та соціальної політики
                                      України
                                      23.11.2007
                                      N 740/1030/4154/321/614а
                                     ( z1405-07 )

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      26 грудня 2007 р.
                                      за N 1406/14673


                            ІНСТРУКЦІЯ
         про порядок профілактики передачі ВІЛ від матері
      до дитини в закладах Державної кримінально-виконавчої
                          служби України


     1. Відповідальність  за  проведення заходів щодо профілактики
передачі ВІЛ від  матері  до  дитини  покладається  на  начальника
лікувального  закладу  установи  Державної  кримінально-виконавчої
служби України (далі - ДКВС).

     2. Жінок, які утримуються в слідчих ізоляторах та у виправних
колоніях   ДКВС,   забезпечують  інформаційними  матеріалами  щодо
профілактики ВІЛ та вертикальної трансмісії ВІЛ.

     3. ВІЛ-інфікованим  вагітним,  які  утримуються   в   слідчих
ізоляторах  та  виправних  колоніях  ДКВС  і прийняли рішення щодо
народження дитини,  з  метою  зниження  ризику  інфікування  плода
забезпечується доступ до лікування,  догляду,  соціальних послуг у
співпраці із зацікавленими службами за територіальним принципом.

     4. Медична  допомога  ВІЛ-інфікованим  вагітним  надається  з
дотриманням  принципів  конфіденційності,  доброзичливості з метою
профілактики стигматизації та дискримінації.

     5. ВІЛ-інфікованим вагітним надаються консультативні  послуги
з  питань  здорового  способу  життя  під  час вагітності,  методи
попередження  ВІЛ  у  новонародженого.  ВІЛ-інфікованій   вагітній
видається  Пам'ятка  з питань особливостей перебігу вагітності при
ВІЛ-інфекції (додаток 5 до підпункту 4.1.7 пункту  4.1  Інструкції
про  порядок   профілактики   передачі  ВІЛ  від  матері до дитини
( z1405-07 ).
     До консультування можуть залучатися підготовлені  спеціалісти
центрів  соціальних служб для сім'ї,  дітей та молоді,  неурядових
організацій у встановленому порядку.

     6. У   ранніх   термінах   вагітності   ВІЛ-позитивні   жінки
забезпечуються             диспансерним             спостереженням
лікарем-акушером-гінекологом установ виконання покарань та слідчих
ізоляторів  ДКВС  відповідно  встановлених стандартів та клінічних
протоколів, затверджених МОЗ України. За відсутності у ДКВС лікаря
акушера-гінеколога   спостереження   за  вагітною  здійснюється  в
територіальному   закладі   охорони   здоров'я    за    погодженим
індивідуальним графіком у встановленому порядку.

     7. Лікар-акушер-гінеколог   установи  виконання  покарань  та
лікар-консультант-акушер-гінеколог слідчого  ізолятора  здійснюють
спостереження  за  перебігом  вагітності  у ВІЛ-позитивної жінки в
установах   ДКВС   та   заходи   щодо   організації   консультації
спеціалістів  територіального  Центру  профілактики та боротьби зі
СНІД,  у разі  необхідності  -  зі  спеціалістами  територіального
амбулаторного лікувального закладу.

     8. Антиретровірусна   профілактична   терапія   призначається
спеціалістами територіального центру профілактики та  боротьби  зі
СНІД відповідно до чинного клінічного протоколу, затвердженого МОЗ
України.
     Лікар-акушер-гінеколог ДКВС     або    лікар-акушер-гінеколог
територіального органу охорони здоров'я  в  установленому  порядку
здійснює  заходи  щодо  виконання призначень та прийому пацієнткою
терапії,  у тому числі формування схильності щодо  медикаментозної
профілактики ВІЛ у новонародженого та способу його вигодовування.

     9. На   пологи   ВІЛ-інфікована   вагітна   скеровується   до
територіального  пологового  стаціонару.  Не  пізніше  36   тижнів
вагітності  за  участю спеціаліста Центру профілактики та боротьби
зі СНІД,  акушера-гінеколога медичної частини  установи,  а  також
спеціаліста  акушера-гінеколога  родопомічного закладу (заступника
головного   лікаря   або   завідувача   акушерським   відділенням)
визначаються  місце,  термін  та спосіб розродження а також термін
госпіталізації до акушерського стаціонару.
     Висновки та  рекомендації  записуються в індивідуальній карті
вагітної.

     10. Медична допомога в  пологах  та  післяпологовому  періоді
надається  відповідно  до  встановлених  стандартів  та  клінічних
протоколів.

     11. План   спостереження   за   ВІЛ-інфікованою    породіллею
розробляється спільно спеціалістами ДКВС та пологового стаціонару.

     12. Проведення  профілактичної антиретровірусної профілактики
(далі - АРТ) новонародженому проводиться згідно з чинним клінічним
протоколом МОЗ України.

     13. Призначення   АРТ   новонародженим,   які  перебувають  в
будинках дитини при установі виконання покарань  здійснюється  під
контролем територіального Центру профілактики та боротьби зі СНІД.

     14. Лікар  -  акушер-гінеколог  установ виконання покарань та
слідчих ізоляторів ДКВС у термін до 20 тижнів вагітності  узгоджує
з адміністрацією закладів ДКВС місце перебування вагітної у період
до пологів та місце наступного  місце  знаходження  новонародженої
дитини (дитячий будинок установи, передача родичам, інше).

     15. Адміністрація  закладів  ДКВС  у відповідності до потреби
здійснює заходи щодо забезпечення  антиретровірусними  препаратами
для   проведення   профілактичного  курсу,  а  також  адаптованими
молочними  сумішами  для  вигодовування  немовляти  з  урахуванням
терміну придатності.
     Антиретровірусні препарати   передаються    за    актом    із
регіонального  центру профілактики та боротьби зі СНІД до медичної
частини  установ  виконання  покарань  та  слідчих  ізоляторів  на
підставі  письмового  звернення  за  підписом  керівника  медичної
частини.

Начальник відділу охорони
репродуктивного здоров'я                                Н.Я.Жилка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter