27 ноября, 2012 02:48

Оціночні дані щодо ВІЛ/СНІДу в Україні на початок 2012 року

Сучасні дані епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом свідчать, що поширення ВІЛ-інфекції в Україні тісно пов’язано з небезпечною поведінкою представників груп ризику, вразливих до інфікування ВІЛ, таких як споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН), жінки комерційного сексу (ЖКС), чоловіки, які практикують секс із чоловіками (ЧСЧ) та їх статевих партнерів.Дослідження щодо оцінки чисельності груп, вразливих до інфікування ВІЛ, проводились в Україні у 2002 р., 2005 р., 2009 р. у партнерстві державного та неурядового сектору. При проведенні оцінки чисельності СІН, ЖКС та ЧСЧ у 2011 році враховані обмеження досліджень попередніх років та використані удосконалені методологічні підходи, що цілком співпадають з рекомендаціями міжнародних агенцій та схвалені провідними національними експертами у галузі соціології, представниками центральних органів виконавчої влади, Інститутом стратегічних досліджень МОЗ України.Нові національні оцінки чисельності груп, вразливих до інфікування ВІЛ (СІН, ЖКС, ЧСЧ), були розраховані базуючись на даних, отриманих в результаті проведення спеціальних біоповедінкових досліджень та офіційної статистики. З метою спрощення і полегшення операційного використання ці показники були округлені до тисяч.Оціночна чисельність споживачів ін’єкційних наркотиків на рівні України склала в діапазоні 278 – 387 тисяч осіб.Оціночна чисельність жінок комерційного сексу склала в діапазоні 52 – 83 тис. осіб.Оціночна чисельність чоловіків, які мають секс із чоловіками склала в діапазоні 200 – 249 тисяч осіб.Оновлені оцінки щодо ВІЛ/СНІДу в Україні засвідчують, що на початок 2012 р. в країні мешкало 230 тисяч людей, віком від 15 років і старші, які живуть з ВІЛ, що становило 0,58 % усього населення у цій віковій категорії. Ці дані відрізняються від даних офіційної статистики щодо кількості ВІЛ-інфікованих осіб, які на кінець 2011 р. перебували під диспансерним наглядом у спеціалізованих закладах охорони здоров’я (120,1 тис.). Відмінність між цими показниками свідчить, що лише кожен другий з людей, які живуть з ВІЛ, пройшов тест на ВІЛ і знає свій ВІЛ-позитивний статус.

Попередні національні оцінки ситуації з ВІЛ/СНІДу визначали, що станом на кінець 2008 р. в Україні було 340 000 людей, які живуть з ВІЛ (далі – ЛЖВ), 2009 р. – 350 000 ЛЖВ, 2010 р. – 360 000 ЛЖВ. Але, порівняння оціночних даних ситуації з ВІЛ/СНІДу, отриманих у попередні роки між собою є некоректним через різницю в методах розрахунку та різних версіях програмного забезпечення, використаного для отримання оцінки.

 

За результатами розрахунків програми Spectrum/ЕРР 4.47, що є системою моделювання політики, з метою детальної оцінки ситуації з ВІЛ/СНІДу в Україні станом на початок 2012 р., а також для прогнозування ситуації на період до 2015 р. були отримані наступні результати нової узгодженої оцінки щодо ситуації з ВІЛ/СНІДу (табл. 1).

Результати оцінки чисельності людей, які живуть з ВІЛ, є меншими порівняно з оціночними даними, розрахованими на кінець  2008 р. Це пояснюється тим, що для останньої  оцінки було застосовано більш досконале програмне забезпечення, а також використано більший обсяг даних з епідеміологічного нагляду та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію.

Зменшення оціночної чисельності людей, які живуть з ВІЛ, не означає, що епідемія перебуває під контролем. Для значної кількості українців, інфікованих ВІЛ, їхній статус залишається невідомим, що створює сприятливі умови для передачі ВІЛ статевим партнерам, через спільне вживання наркотиків ін’єкційнім шляхом та ін.

Щорічна кількість нових випадків інфікування ВІЛ в прогнозованому періоді має тенденцію до деякого поступового зростання з наступною стабілізацією та зниженням. Така тенденція буде спостерігатися, в основному, за рахунок зміни домінуючого шляху передачі ВІЛ з парентерального, при вживанні наркотиків ін’єкційнім шляхом, на гетеросексуальний, який має значно повільнішій темп поширення ВІЛ, та, ймовірно, зменшення практик ризикованої поведінки серед представників груп ризику — споживачів ін’єкційних наркотиків та жінок комерційного сексу, а також за рахунок розширення доступу до АРТ всіх тих, хто її потребує.

Щорічна кількість нових випадків інфікування ВІЛ в прогнозованому періоді має тенденцію до поступового зростання серед ЧСЧ і загального населення та тенденцію до стабілізації у групах ризику СІН та ЖКС.

Поступове зниження рівня поширеності ВІЛ серед дорослих віком від 15 до 49 років та загальної кількості ВІЛ-інфікованих осіб відбуватиметься за рахунок стабілізації кількості нових випадків інфікування ВІЛ та зменшення числа смертей від захворювань, зумовлених СНІДом.

Оціночна кількість смертей від захворювань, зумовлених СНІДом, серед дорослих віком від 15 до 49 років, за прогнозом, буде мати тенденцію до поступового зниження, перебуваючи, втім, на досить високому рівні, що пов’язано, перш за все, із «старінням» епідемії та, ймовірно, великою кількістю випадків смерті від ВІЛ-асоційованого туберкульозу.

Загальна оціночна кількість осіб, які потребують АРТ, буде знаходитися на стабільно високому рівні за рахунок повільнішого прогресування захворювання, продовження тривалості життя пацієнтів, які отримують АРТ, зниження смертності в стадії СНІДу та відносно невеликої і стабільної оціночної кількості нових випадків ВІЛ-інфекції.

Прогнозовані тенденції розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Україні збігаються із загальносвітовими, зокрема щодо подовження життя хворих, які отримують АРТ, очікуваної стабілізації кількості людей, які живуть з ВІЛ, зменшення показників захворюваності та зростання числа хворих, які потребуватимуть призначення АРТ.

Беручи до уваги постійне вдосконалення програмного забезпечення, а також поступове збільшення обсягів доступних для аналізу даних, передбачається доцільним надалі проводити розрахунок оціночних та прогнозованих даних щорічно для підтримки об’єктивності та актуальності результатів.

Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter