5 сентября, 2013 18:15

Утвержден новый порядок медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией/СПИДом

Порядок організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України 10.07.2013 № 585. Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 липня 2013 р. за № 1256/23788.Посилання на документ на сайті Верховної Ради України - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1256-13.
I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює основні вимоги до організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД та поширюється на заклади охорони здоров’я (далі - ЗОЗ) незалежно від форми власності та підпорядкування.

1.2. Медична допомога ВІЛ-інфікованим дітям, дітям, народженим ВІЛ-інфікованими жінками, та ВІЛ-інфікованим вагітним жінкам надається відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України від 23 листопада 2007 року № 740/1030/4154/321/614а «Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 року за № 1405/14672.

1.3. При захворюваннях, не пов’язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІД, всі види медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, у тому числі екстрена медична допомога, надаються ЗОЗ на загальних підставах.

1.4. Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога людям, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІД, надається ЗОЗ, що пройшли державну акредитацію в установленому законодавством порядку та відповідають вимогам, визначеним Стандартами державної акредитації лікувально-профілактичних закладів, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 березня 2011 року № 142, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 6 червня 2011 року за № 680/19418, а саме: 

 • Центрами (відділеннями) з профілактики та боротьби зі СНІДом (далі - Центри (відділення) СНІДу);
 • ЗОЗ, у складі яких функціонують кабінети «Довіра» або кабінети інфекційних захворювань (далі - КІЗ);
 • інфекційними лікарнями;
 • багатопрофільними лікарнями;
 • клінікою Державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» (за згодою);
 • протитуберкульозними диспансерами, туберкульозними лікарнями, територіальними медичними об'єднаннями (далі - ТМО), які надають спеціалізовану медичну допомогу хворим на поєднану патологію ВІЛ/ТБ. 

1.5. Обсяг та порядок надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІД, мають відповідати чинному законодавству, стандартам та клінічним протоколам надання медичної допомоги.

 

II. Порядок організації надання медичної допомоги

2.1. Показаннями для надання стаціонарної спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД є: 

 • необхідність проведення планових досліджень, які не можуть бути здійснені в амбулаторних умовах;
 • призначення антиретровірусної терапії (далі - АРТ) у випадках, які потребують госпіталізації;
 • необхідність корекції схеми АРТ;
 • розвиток токсичності або серйозних побічних реакцій АРТ;
 • розвиток синдрому відновлення функції імунної системи;
 • опортуністичні інфекції, супутні захворювання, у тому числі туберкульоз без бактеріовиділення, які не потребують інтенсивної терапії (для стаціонарів, у структурі яких відсутні відділення/палати інтенсивної терапії). 

2.2. Планова госпіталізація та надання стаціонарної спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги здійснюються у стаціонарних відділеннях Центрів СНІДу або ЗОЗ, визначених наказами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій, та/або у клініці Державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» (за згодою).

Хворим на ВІЛ-інфекцію/CНІД та туберкульоз з бактеріовиділенням медична допомога надається у протитуберкульозних диспансерах, туберкульозних лікарнях або відповідних ТМО.

2.3. Медична допомога ВІЛ-інфікованим особам надається з дотриманням умов щодо конфіденційності персональних даних, у тому числі даних про стан здоров’я.

2.4. Лікар, що надає медичну допомогу хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, відповідає за кодування захворювання, пов’язаного з ВІЛ-інфекцією, в медичній документації відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду.

Керівник ЗОЗ, що надає медичну допомогу, відповідає за організацію та створення умов надання медичної допомоги людям, хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД. Медична допомога організовується так, щоб вона надавалася в межах одного ЗОЗ.

 

III. Порядок організації надання АРТ

3.1. АРТ є невід'ємною частиною комплексної медико-соціальної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, та надається на безоплатній основі відповідно до клінічних протоколів антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції, затверджених наказами Міністерства охорони здоров’я України.

3.2. Головний лікар Центру (відділення) СНІДу відповідає за координацію та порядок надання АРТ, її децентралізацію, планування, моніторинг діагностики і лікування ВІЛ-інфекції, цільове використання та забезпечення запасу антиретровірусних препаратів (далі - АРВ-препарати) для безперервності АРТ в адміністративно-територіальній одиниці.

3.3. АРТ надається ЗОЗ, що включені до переліку ЗОЗ, які проводять АРТ у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, та визначаються наказами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних (міських) державних адміністрацій.

3.4. АРТ призначається лікарями-інфекціоністами, які пройшли курси тематичного удосконалення з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у вищих медичних навчальних закладах післядипломної освіти.

3.5. АРТ проводиться за наявності письмової інформованої згоди пацієнта на проведення АРТ з дотриманням умов щодо конфіденційності персональних даних та поваги до особистих прав і свобод громадян, визначених законодавством України (додаток).

3.6. Видача антиретровірусних препаратів пацієнту здійснюється відповідно до вимог клінічних протоколів антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції з розрахунку на 1 місяць лікування, а при високій прихильності до лікування - з розрахунку на 3 місяці лікування.

Для забезпечення процесу безперервного АРТ при зміні місця медичного нагляду лікарські засоби видаються пацієнту з розрахунку на 3 місяці лікування.

У випадку відхилення від вказаних термінів в медичну карту амбулаторного хворого (форма 025/о) або медичну картку стаціонарного хворого (форма 003/о), форми яких затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, вноситься детальне обґрунтування прийнятого рішення.

 

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги
М. Хобзей

 

Додаток до Порядку організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД (пункт 3.5)

Інформована згода пацієнта на проведення антиретровірусної терапії (АРТ) - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/17/f405924n44.doc.

rada.gov.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter