24 марта, 2014 14:46

Оприлюднено проект уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги: ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ

Повідомлення про оприлюднення проекту уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ.Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань повідомляє про оприлюднення проекту уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ (далі – проект протоколу).

Сучасний розвиток медицини передбачає постійне удосконалення заходів щодо діагностики, лікування та профілактики захворювань з урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно діяти в конкретних клінічних ситуаціях, уникаючи неефективних та помилкових втручань.

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги (УКПМД) "Ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ" за своєю формою, структурою та методичним підходам щодо використання вимог доказової медицини створено відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 751 від 28.09.2012 р. "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.2012 р. за № 2001/22313.

Проект протоколу розроблений на основі клінічної настанови "Туберкульоз. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах".

В проекті протоколу зосереджено увагу на основних етапах надання медичної допомоги пацієнтам з поєднаною інфекцією туберкульоз/ВІЛ.

Поширення епідемії ВІЛ-інфекції вплинуло на хід епідемії туберкульозу. На фоні стабілізації та покращення епідеміологічної ситуації щодо туберкульозу через збільшення кількості людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, відзначається щорічне збільшення захворюваності на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ. З 2000 року показник захворюваності на ко-інфекцію збільшився у 45,9 рази і становив у 2012 році 10,4 випадку на 100 тис. населення. У 2005 році, коли відзначали найвищий показник захворюваності на туберкульоз, показник захворюваності на ко-інфекцію становив 3,3 випадку. Збільшення захворюваності на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ можна розцінювати як позитивне явище, оскільки за останні 3 роки спостерігається суттєве зменшення темпів приросту смертності від поєднаного захворювання. Це свідчить про покращення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб, широкомасштабного консультування та тестування хворих на туберкульоз на ВІЛ-інфекцію, запровадження антиретровірусної терапії, налагодженню співпраці між протитуберкульозною службою та центрами профілактики та боротьби зі СНІДом. Так рівень захворюваності на ко-інфекцію з 2005 по 2009 рік збільшився на 53,7 %, а показник смертності від поєднаного захворювання – на 55,2 %; а з 2009 по 2012 роки темпи збільшення захворюваності на ко-інфекцію значно випереджають темпи збільшення смертності – відповідно на 28,5 % та 8,9 %.

Проект протоколу розроблено з метою застосування медико-організаційних та лікувально-діагностичних підходів, які відповідають положенням доказової медицини, в процесі надання медичної допомоги хворим на поєднану інфекцію туберкульоз/ВІЛ в Україні.

Прийняття проекту протоколу дозволить забезпечити організацію безперервного поліпшення якості медичної допомоги хворим з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ; запобігти непотрібним клінічним заходам та витратам; визначить порядок перенаправлення хворих на поєднану інфекцію туберкульоз/ВІЛ та іншими супутніми захворюваннями; забезпечить визначення оцінки ефективності надання медичної допомоги.

Проект вищезазначеного наказу розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України та Держслужби України соцзахворювань www.dssz.gov.ua.

Держслужби України соцзахворювань приймає зауваження та пропозиції за адресою: 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса 5, тел. (044) 287-89-49 e-mail: gaboretst@ukr.net. Контактна особа: Габорець Тетяна Леонідівна.

 

ПРОЕКТ

ВСТУП

Сучасний розвиток медицини передбачає постійне удосконалення заходів щодо діагностики, лікування та профілактики захворювань з урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно діяти в конкретних клінічних ситуаціях, уникаючи неефективних та помилкових втручань.

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги (УКПМД) "Ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ" за своєю формою, структурою та методичним підходам щодо використання вимог доказової медицини створено відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 751 від 28.09.2012 р. "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.2012 р. за № 2001/22313.

УКПМД розроблений на основі клінічної настанови "Туберкульоз. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах".

В УКПМД зосереджено увагу на основних етапах надання медичної допомоги пацієнтам з поєднаною інфекцією туберкульоз/ВІЛ.

Використання такого підходу до лікування пацієнтів з ТБ рекомендується клінічними настановами:

1. Tuberculosis. Clinical diagnosis and management of tuberculosis, and measures for its prevention and control. NICE сlinical guideline 117. March 2011;

2. British HIV Association guidelines for the treatment of TB/HIV coinfection, 2011;

3. WHO Treatment of tuberculosis: guidelines – 4th ed., 2009;

4. WHO Rapid advice: treatment of tuberculosis in children, 2010;

5. WHO Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis, 2008;

6. WHO Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis, 2011 update;

7. WHO policy on collaborative TB/HIV activities: guidelines for national programmes and other stakeholders, 2012;

8. WHO, IUATLD Guidance for national tuberculosis and HIV programmes on the management of tuberculosis in HIV-infected children: Recommendations for a public health approach, 2010.

 

Повний текст проекту можно завантажити на сайті МОЗ.

 

 

Пояснювальна записка до проекту уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ (далі – проект протоколу) розроблено мультидисциплінарною робочою групою з розробки уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ.

Сучасний розвиток медицини передбачає постійне удосконалення заходів щодо діагностики, лікування та профілактики захворювань з урахуванням вимог доказової медицини. Система стандартизації медичної допомоги орієнтована на розробку медико-технологічних документів, які допомагають лікарю ефективно діяти в конкретних клінічних ситуаціях, уникаючи неефективних та помилкових втручань.

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги (УКПМД) "Ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ" за своєю формою, структурою та методичним підходам щодо використання вимог доказової медицини створено відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 751 від 28.09.2012 р. "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.2012 р. за № 2001/22313.

Проект протоколу розроблений на основі клінічної настанови "Туберкульоз. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах".

В проекті протоколу зосереджено увагу на основних етапах надання медичної допомоги пацієнтам з поєднаною інфекцією туберкульоз/ВІЛ.

Поширення епідемії ВІЛ-інфекції вплинуло на хід епідемії туберкульозу. На фоні стабілізації та покращення епідеміологічної ситуації щодо туберкульозу через збільшення кількості людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, відзначається щорічне збільшення захворюваності на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ. З 2000 року показник захворюваності на ко-інфекцію збільшився у 45,9 рази і становив у 2012 році 10,4 випадку на 100 тис. населення. У 2005 році, коли відзначали найвищий показник захворюваності на туберкульоз, показник захворюваності на ко-інфекцію становив 3,3 випадку. Збільшення захворюваності на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ можна розцінювати як позитивне явище, оскільки за останні 3 роки спостерігається суттєве зменшення темпів приросту смертності від поєднаного захворювання. Це свідчить про покращення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб, широкомасштабного консультування та тестування хворих на туберкульоз на ВІЛ-інфекцію, запровадження антиретровірусної терапії, налагодженню співпраці між протитуберкульозною службою та центрами профілактики та боротьби зі СНІДом. Так рівень захворюваності на ко-інфекцію з 2005 по 2009 рік збільшився на 53,7 %, а показник смертності від поєднаного захворювання – на 55,2 %; а з 2009 по 2012 роки темпи збільшення захворюваності на ко-інфекцію значно випереджають темпи збільшення смертності – відповідно на 28,5 % та 8,9 %.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект протоколу розроблено з метою застосування медико-організаційних та лікувально-діагностичних підходів, які відповідають положенням доказової медицини, в процесі надання медичної допомоги хворим на поєднану інфекцію туберкульоз/ВІЛ в Україні.

3. Правові аспекти

У сфері відносин, що пропонується врегулювати проектом протоколу діють такі нормативно-правові акти:

Закон України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ";

Закон України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз";

Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 751 від 28.09.2012 р. "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.2012 р. за № 2001/22313.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту протоколу не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект протоколу не потребує погодження з міністерствами та відомствами.

6. Регіональний аспект

Проект протоколу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті протоколу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект протоколу розміщено для громадського обговорення на сайтах МОЗ України та Держслужби України соцзахворювань.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект протоколу не стосується соціально-трудової сфери та не потребує погодження з Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань, Спільним представницьким органом Сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект протоколу не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття протоколу дозволить застосовувати медико-організаційні та лікувально-діагностичні підходи, які відповідають положенням доказової медицини, в процесі надання медичної допомоги хворим на поєднану інфекцію туберкульоз/ВІЛ в Україні, що забезпечить надання ефективної та висококваліфікованої медичної допомоги хворим на поєднану інфекцію туберкульоз/ВІЛ.

Голова Держслужби соцзахворювань Т. Александріна

МОЗ України

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter